Voorlopig blijft het museum gesloten tot nader te bepalen datum.

Hier ziet u een paar foto's
van het Opel Automuseum