Voorlopig blijft het museum gesloten tot nader te bepalen datum.

Aan de Bręgeleane 1 te Tijnje (frl)
gelegen aan de A7
Heerenveen - Groningen


(Tijdens deze winterstop gaat de onderdelenverkoop gewoon door)