Vanaf eerste weekend April open op zaterdagmiddag en
zondagmiddag t/m laatste weekend in Oktober.

Openingstijden: 13:00 - 17:00

Aan de Bręgeleane 1 te Tijnje (frl)
gelegen aan de A7
Heerenveen - Groningen
(Tijdens de winterstop gaat de onderdelenverkoop gewoon door)