Informatie :

Voorlopig blijft het museum gesloten tot nader te bepalen datum.


Adres : Bręgeleane 1, Tijnje (frl)
Telnr : 0513-571401 / 571119

Service :
1 AVO rolstoel beschikbaar
En de koffie staat altijd klaar !
Gaarne een telefoontje als u met
een grote groep komt.